www.gelia.pl
Producent
wyrobów z drewna
Idź do sklepu

1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: gelia.pl

Sprzedającym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GELIA” Arkadiusz Lipowski
z siedzibą: ul. Łubiarska 18, 23-400 Biłgoraj

prowadzący działalność na podstawie działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 9181947971, Regon: 060535190, znany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@gelia.pl

2. Zasady ogólne

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym gelia.pl przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Sklep internetowy gelia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internetowej.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym gelia.pl są nowe, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Składanie zamówienia

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową gelia.pl

 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, oraz nr telefonu i adres e-mail.
 • W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania Zamówienia w przyszłości. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail, hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub zaksięgowaniu wpłaty przez serwis płatności online. Wybierając sposób płatności przy odbiorze, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia.

4. Płatności, ceny i terminy dostaw

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym gelia.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Towar jest dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Wysyłka towaru zostanie zrealizowana przez Sprzedającego w terminie podanym na stronie produktu od momentu zaksięgowania płatności dokonanej przez klienta na rachunku bankowym sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dopuszcza formy płatności:
 
 • tradycyjny przelew bankowy na poniższy rachunek sprzedającego:
  Firma: P.P.H.U. GELIA
  Adres: ul. Łubiarska 18, 23-400 Biłgoraj.
  Numer rachunku: 59 2490 0005 0000 4530 0024 5788
  Tytułem: Numer zamówienia otrzymany w mailu po złożeniu zamówienia.
 
 • Płatność za pobraniem – bezpośrednio u Kuriera realizującego zlecenie.
 1. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju płatności wybranej przez Klienta a także sposobu dostawy:
 • 0 zł – odbiór osobisty zamówienia w siedzibie firmy przy: ul. Łubiarska 18, 23-400 Biłgoraj w terminie uzgodnionym ze sprzedawcą.

  Dostępne sposób płatności dla tego rodzaju wysyłki:
  1. Tradycyjny przelew bankowy.

 • 30 zł – kurier InPost.

  Dostępne sposób płatności dla tego rodzaju wysyłki:
  1. Tradycyjny przelew bankowy.

 • 35 zł – kurier InPost za pobraniem.

  Dostępne sposób płatności dla tego rodzaju wysyłki:
  1. Bezpośrednio u kuriera realizującego zlecenie.

Dowód sprzedaży – faktura.  Do wystawienia faktury Klient musi wypełnić pole NIP oraz pole NAZWA FIRMY w formularzu, podczas składania zamówienia.

5. Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od daty wysłania towaru. (podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Art.27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 ust.2 i art.35.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użytkowania.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, odstąpienie od umowy zostanie zatwierdzone.
 6. W ciągu 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto klienta.

7. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.
 2. Zgodnie z polskim prawem, jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Zwrot pieniędzy, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy, jest możliwy tylko wówczas, gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe albo będzie wymagało nadmiernych kosztów.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie produktów, uszkodzenia mechaniczne (wyrwania, obicia), uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania oraz niewłaściwego użytkowania i konserwacji oraz wady jawne, widoczne w momencie otrzymania przesyłki a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 4. Na rozpatrzenie Twojej reklamacji mamy 14 dni roboczych. W tym czasie poinformujemy Cię o wyniku procesu reklamacyjnego oraz, jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, o możliwym sposobie i przewidywanym czasie jej realizacji. Czas ten uzależniony jest od rodzaju wady i jest ustalany indywidualnie – zawsze staramy się jednak, żeby był on jak najkrótszy i dogodny dla Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji, koszt wysyłki naprawionego/wymienionego produktu, w ramach reklamacji, pokrywa sklep internetowy: gelia.pl

8. Prawa autorskie i odpowiedzialność

Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwie różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta. Różnice w powyższym zakresie dotyczące towarów nie mogą stanowić podstawy do złożenia przez Klienta reklamacji nabytych towarów.

Niektóre zdjęcia wykorzystane na stronie głównej sklepu mają jedynie charakter podglądowy i nie stanowią oferty sklepu.

Wykorzystanie materiałów zawartych na sklepie internetowym: gelia.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet, gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

9. Użytkowanie towaru

Bezwzględnie stosować się do zaleceń, znajdujących się na etykiecie produktu.

10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.). Kodeksu cywilnego

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Data opublikowania Regulaminu 01.02.2023 r.

Formularz kontaktowy

Aby się z nami skontaktować, wypełnij proszę poniższy formularz kontaktowy. 
Odpowiemy na niego najszybciej jak to możliwe.